Moontop

Opći uvjeti korištenja

Uvjeti poslovanja za korisnike

Ovim Općim uvjetima korištenja Moontop aplikacije uređuju se odnosi između društva Top benefits d.o.o. (u daljnjem tekstu Moontop) s jedne strane i Korisnika aplikacije Moontop (u daljnjem tekstu aplikacija) s druge strane.

Upotrebom Aplikacije korisnik je suglasan s ovim Općim uvjetima. Ovi Opći uvjeti reguliraju upotrebu aplikacije. S toga, pozorno pročitajte ove Opće uvjete prije upotrebe aplikacije. Ako se ne slažete s ovim Općim uvjetima nemojte koristiti aplikaciju.

Na sve međusobne odnose Moontop-a i Korisnika, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.

Uvjeti poslovanja sklopljeni su isključivo između Moontop-a i Korisnika, ali ne i vlasnika operacijskog sustava te tako vlasnik operacijskog sustava nije odgovoran za Moontop aplikaciju niti za sadržaj iste. Pristajete da su vlasnici operacijskog sustava treće osobe – korisnici Uvjeta poslovanja, i da nakon Vašeg prihvata Uvjeta poslovanja, vlasnik operacijskog sustava ima pravo primjenjivati Uvjete poslovanja kao treća osoba protiv Vas.  

Definicije   

Ugovorni suradnik – znači pružatelj usluge i isporučitelj proizvoda koji je sklopio partnerski ugovor s Moontop, koji u ime i za račun Moontop-a isporučuje usluge i proizvode.

Narudžba – znači ugovor o kupoprodaji Moontop usluga i proizvoda.

Moontop aplikacija – označava digitalnu aplikaciju pod imenom Moontop, omogućenu od strane Moontopa, a koja služi za kupnju usluga i proizvoda od strane Korisnika.

Korisnik ili Vi – označava fizičku osobu koja koristi Moontop aplikaciju.

Identitet 

Top benefits d.o.o, Nova cesta 136, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 79427674649  

Poslovni naziv: „Moontop”,

Email adresa: info@moontop.app 

Korisnički račun

Korisnik ima ograničeno, neisključivo, opozivo, neprenosivo pravo pristupa i korištenja Moontop usluge i sadržaja dostupnih na Moontop aplikaciji, u obliku u kojem Vam ih nudimo u određeno vrijeme, isključivo za ovdje navedene svrhe. 

Moontop će izraditi korisničko ime i pristupnu šifru za pristup Korisnika Moontop aplikaciji. Pristupne podatke Korisnik treba zatražiti od svog poslodavca koji Korisniku uplaćuje kredite za korištenje usluga i proizvoda u Moontop aplikaciji.  

Registracija korisničkog računa zahtijeva da unesete pristupne podatke: korisnički broj/e-mail adresu i pristupnu šifru, te podnesete Moontop-u određene osobne podatke kao što su Vaše ime i prezime, spol, mjesto, adresa, e-mail, broj mobilnog uređaja i nužne podatke za kartično plaćanje. Obvezujete se održavati podatke na korisničkom računu točnima, potpunima i ažurnima. 

Korisnički podaci u Moontop aplikaciji su privatni. Korisnik je dužan osigurati da se svi podaci o korisničkom računu i istovrijedne informacije potrebne za pristup korisničkom računu Korisnika, čuvaju u tajnosti i koriste na siguran način, kojim se onemogućuje pristup trećim osobama. Korisnik može imati samo jedan korisnički račun. Ako želite izbrisati svoj korisnički račun, molimo da nas kontaktirate koristeći navedene kontaktne podatke.

Ako se posumnja da je bilo koja neovlaštena osoba doznala podatke korisničkog računa Korisnika ili dobila pristup korisničkom računu Korisnika, Korisnik je dužan odmah o tome obavijestiti Moontop. Korisnik će biti odgovoran za svako korištenje Moontop aplikacije i za svaku aktivnost pod korisničkim računom Korisnika.

Kako bi kupovali usluge i proizvode putem Moontop aplikacije, u slučaju nedovoljnog iznosa kredita kojeg je za Vas uplatio poslodavac, dužni ste dati valjane podatke o kreditnoj kartici. Moontop ne pohranjuje informacije o Vašoj metodi plaćanja, budući da podatke pohranjuje treća strana, pružatelj usluge plaćanja koju koristi Moontop. Pristajete platiti sve kupnje nastale Vašom uporabom Moontop aplikacije, osim kupnji izvršenih putem dodijeljenih kredita od strane Vašeg poslodavca. Podaci o kreditnoj kartici koje ste unijeli u vaš korisnički račun, moraju biti redovno ažurirani.

Plaćanje

Korisnik u slučaju narudžbe usluge kada nema dovoljan iznos raspoloživog iznosa kredita, dužan je platiti kupoprodajnu cijenu određenu u narudžbi, koristeći odgovarajuću funkciju plaćanja Moontop usluge. Moontop prikuplja sva plaćanja izvršena od strane Korisnika u svoje ime i za svoj račun. Obveza Korisnika na plaćanje nastaje postavljanjem narudžbe putem Moontop aplikacije.


Korisnik može izvršiti plaćanje koristeći samo online metode plaćanja koje pruža Moontop aplikacija. Kada Korisnik plati kupoprodajnu cijenu, Korisnik je ispunio svoju obvezu plaćanja prema Moontop-u.


Naplata će biti automatski izvršena s Korisnikove kreditne kartice, nakon korištenja usluge. Moontop je ovlašten napraviti autorizaciju u svoje ime i svoj račun na kreditnoj kartici Korisnika, jednom kad je narudžba postavljena putem Moontop aplikacije. Moontop koristi vanjskog pružatelja usluga plaćanja za obradu uplata. 

Nepojavljivanje korisnika u mjestu pružanja usluge ili u slučaju otkazivanja narudžbe na dan korištenja usluge, usluga će biti naplaćena i smatrat će se kao korištena.

Plaćanje u gotovini ne postoji kao mogućnost plaćanja.

Prava Intelektualnog Vlasništva  

Sva Prava Intelektualnog Vlasništva u Moontop aplikaciji ili vezana za Moontop uslugu kao i sva povezana dokumentacija te svi dijelovi i kopije istih će ostati isključivo povjerene Moontop-u te će biti jedino i isključivo vlasništvo Moontop-a. Prava Intelektualnog Vlasništva označavaju autorsko pravo i povezana prava (uključujući baze podataka, pravo kataloga i fotografska prava), patente, korisničke modele, dizajnerska prava, žigove, tvrtku, poslovne tajne, know-how i bilo koji drugi oblik registriranih ili neregistriranih prava intelektualnog vlasništva.       

Ovi Uvjeti poslovanja ne daju nikakva Prava Intelektualnog Vlasništva Korisniku unutar Moontop aplikacije, te sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim Uvjetima poslovanja su prava koja pripadaju Moontop-u i njegovim podugovarateljima/izdavateljima licence.   

Vlasnik operacijskog sistema Vašeg uređaja kojim koristite Moontop aplikaciju neće odgovarati za istrage, obrane, nagodbe ili razrješenje bilo kojeg zahtjeva treće osobe zbog mogućeg kršenja prava intelektualnog prava vlasništva od strane Vas ili od strane Moontop aplikacije.  

Dodatne odredbe za korištenje Moontop usluge    

Moontop usluga je dostupna samo osobama koje su navršile 18 godina ili starijima.        

Moontop kontinuirano razvija Moontop uslugu i zadržava pravo mijenjanja ili uklanjanja različitih dijelova Moontop usluge, uključujući sadržaje, usluge i proizvode u Moontop usluzi, djelomično ili u cijelosti. 

Moontop Vam može, prema vlastitom nahođenju, s vremena na vrijeme dopustiti da podnesete ili na drugi način učinite dostupnim Moontop-u putem Moontop aplikacije sadržaj ili podatke, kao što su povratne informacije i zahtjevi podrške vezani uz Moontop aplikaciju. Bilo kakav Korisnički sadržaj koji ste podnijeli ostaje Vaše vlasništvo. Unatoč tome, pružanjem Korisničkog sadržaja Moontop-u, dajete mu globalnu, trajnu, neopozivu, prenosivu, licencu bez naknade, s pravom na podlicenciranje, korištenje, kopiranje, izmjenu, kreiranje izvedenoga djela, distribuciju, javno prikazivanje, i iskorištavanje na bilo koji drugi način takvog Korisničkog sadržaja u svim formatima na sadašnjim ili budućim kanalima, bez prethodne obavijesti ili Vašega pristanka i bez ikakvog uvjeta plaćanja Vama ili nekoj drugoj osobi ili pravnom subjektu. Vi prikazujete i jamčite da ste ovlašteni dati Moontop-u prethodno navedena prava i da takav Korisnički sadržaj ili korištenje istoga nije uvredljiv, klevetnički, nepristojan ili štetan na bilo koji način i da neće povrijediti, nezakonito prisvojiti ili kršiti tuđa prava intelektualnog vlasništva i vlasnička prava, autorska prava i prava privatnosti, ili da neće imati za posljedicu povredu bilo kojeg primjenjivog zakona ili propisa.

Korištenjem Moontop aplikacije, Korisnik može naići na sadržaj ili informacije koje mogu biti netočne, nepotpune, zastarjele, dovoditi u zabludu, ilegalne, uvredljive ili štetne na bilo koji drugi način. Moontop nije odgovoran za sadržaj i informacije niti za bilo koju štetu nastalu kao posljedica korištenja i oslanjanja na iste.   

Vi ste odgovorni za pribavljanje i održavanje svih uređaja i opreme (kao što su telefoni) te veza potrebnih za pristup i korištenje Moontop usluge, te za nastale povezane troškove.

Korisnik neće: koristiti niti pokušati koristiti tuđi Moontop korisnički račun i/ili pristupiti tuđim podacima o plaćanjima na Moontop uslugama niti koristiti tuđu karticu za plaćanje prilikom korištenja Moontop usluge, bez pristanka te osobe; umnožavati, mijenjati, ili stvarati izvedenice Moontop usluge ili bilo koje povezane tehnologije; koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili na drugi način pokušati otkriti izvorni kod Moontop aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije niti bilo kojeg dijela iste; uklanjati autorsko pravo, žig ili obavijesti o pravu vlasništva sadržane na Moontop Usluzi; uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati bilo koje oglašavanje uključeno na Moontop aplikaciji; prikupljati, koristiti, umnožavati ili dijeliti informacije dobivene od Moontop aplikacije bez odobrenja Moontop-a; koristiti robotske ili druge automatizirane metode za korištenje Moontop usluge; kreirati Moontop korisnički račun koristeći lažni identitet ili identitet druge osobe; te pristupati Moontop aplikaciji, osim pomoću Moontop sučelja poput Moontop aplikacije i Moontop internetske stranice.

Nije Vam dozvoljeno koristiti Moontop aplikaciju ili bilo koji drugi sadržaj koji se na njoj nalazi u bilo koju svrhu osim nekomercijalne. Korištenje bilo kakve vrste sustava za preuzimanje, kao što su robot, spiderweb crawler, računalni program za ekstrakciju, automatska obrada i/ili uređaje za scrape, kopiranje, i/ili praćenje bilo kojeg djela Moontop aplikacije je strogo zabranjeno.

Moontop je ovlašten ukloniti Korisnika iz Moontop aplikacije s trenutnim učinkom i/ili odbiti ili otkazati svaku Korisnikovu kupovinu ako Korisnik zloupotrebljava Moontop aplikaciju ili uzrokuje bilo kakvu štetu ili gubitak korištenjem Moontop aplikacije, Moontop-u i Moontop zaposlenicima, Moontop ima opravdanu sumnju u prijevaru od strane Korisnika prilikom korištenja Moontop aplikacije, Korisnik postavi lažnu kupovinu (na primjer neplaćanjem, neprisutnošću na mjestu korištenja ili preuzimanja usluge ili proizvoda) ili na drugi način propusti postupiti u skladu sa svojim obvezama proizašlim iz ovih Uvjeta poslovanja, ako postoji opravdana sumnja u ispravnost i izvornost kupovine. Ako Moontop otkaže kupovinu koja je već plaćena, Moontop će proslijediti taj iznos na isti korisnički račun s kojeg je izvršeno plaćanje od strane Korisnika. 

Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka Korisnika je Moontop.

Korisnik mora biti usklađen s primjenjivim ugovorom o poslovanju treće osobe prilikom korištenja Moontop aplikacije.

Korisnik koristi usluge i proizvode sukladno Općim uvjetima i pravilima ugovornog suradnika te Općim uvjetima proizvođača određenih proizvoda. 

Prigovori  

Moontop usluga može u svako doba biti prekinuta, privremeno zaustavljena ili trajno obustavljena. Ne koristite Moontop usluge za izradu kopije bilo kojih podataka. Iako Moontop vrši razumne napore da pruža Moontop uslugu bez grešaka i pravodobno, Moontop odbacuje sve izjave i jamstva koja nisu izričito navedena u ovim Uvjetima. Moontop ne daje izjave ili jamstva u odnosu na pouzdanost, pravovremenost, kvalitetu i podobnost Moontop usluge ili bilo kojih dobara ili usluga koji se pružaju putem aplikacije, ili da će Moontop usluga biti neometana ili bez grešaka.  

Ugovorni suradnik je dužan u ime i za račun Moontop-a isporučiti uslugu ili proizvod kupljen od strane Korisnika. Ako postoje bilo kakvi nedostaci u isporuci usluge ili proizvoda, Korisnik može obavijestiti Moontop službu za korisnike, putem e-mail adrese info@moontop.app  

Ugovorni suradnik je samostalno odgovoran za sve nedostatke u usluzi, proizvodima, sastojcima ili drugim nedostacima u izvršavanju kupljene usluge ili proizvoda.    

Korisnik koji je otkrio manjkavosti u izvršavanju Ugovora o kupoprodaji mora podnijeti sve prigovore Moontop-u bez odgađanja, s jasnim opisima predmetnih manjkavosti. 

Moontop isključuje svu odgovornost za gubitak ili štetu koju bi Vi ili treće strane mogle pretrpjeti u vezi s Moontop-om, osim ako je ista uzrokovana namjerom Moontop-a ili krajnjom nepažnjom, ili se radi o odgovornosti koja prema mjerodavnom pravu ne može biti isključena ili ograničena.

Operacijski sistemi nemaju nikakvu obvezu održavanja i pružanja usluga podrške u pogledu Moontop aplikacije. U slučaju da je održavanje i podrška obvezna prema primjenjivom pravu, Moontop, a ne vlasnik operacijskog sistema, je odgovoran za obavljanje takvog održavanja ili podrške. U slučaju postojanja jamstava prema zakonu koja se ne mogu izuzeti, Moontop, a ne vlasnik operacijskog sistema, je odgovoran zaprimiti bilo kakve zahtjeve Korisnika ili treće osobe vezane za Moontop aplikaciju ili Korisničko posjedovanje i/Ili korištenje Moontop aplikacije, uključujući a ne ograničavajući se na: potraživanja od odgovornosti za proizvode; (bilo koji zahtjev koji Moontop aplikacija ne ispuni u skladu s primjenjivim zakonskim ili regulatornim obvezama; te zahtjeve nastale u okviru zaštite potrošača, privatnosti i sličnih propisa.

Primjenjivo pravo i rješavanje sporova  

Na ove Uvjete poslovanja se primjenjuju propisi i zakoni Republike Hrvatske i bit će tumačeni u skladu s hrvatskim pravom. Sporovi nastali u vezi s ovim Uvjetima poslovanja rješavat će se pred sudom u Zagrebu.

Korisnik uvijek može prijaviti spor lokalnom tijelu za zaštitu potrošača.

Izmjene    

Moontop Uvjeti poslovanja podložni su izmjenama. Trenutnu verziju Uvjeta poslovanja možete pronaći unutar Moontop aplikacije.

Nećemo vršiti značajne promjene Uvjeta poslovanja ili ograničavati prava Korisnika iz Uvjeta poslovanja bez prethodne obavijesti. Ako Korisnik ne pristaje na izmijenjene Moontop Uvjete poslovanja, dužan je prestati s korištenjem Moontop aplikacije.   

Prijenos prava

Moontop je ovlašten prenijeti bilo koja ili sva ovdje navedena prava i obveze u cijelosti ili djelomično, povezanom društvu, pravnom slijedniku, kupcu ili stjecatelju poslovne imovine vezane za Moontop, bez prethodnog pristanka Korisnika. 

        
Korisnik nije ovlašten prenositi ovdje navedena prava i obveze ni u cijelosti niti djelomično.

Izjava o privatnosti

Moontop obrađuju osobne podatka korisnika Moontop aplikacije i posjetitelja Internet stranice www.moontop.app  

Izjava o privatnosti definira, kategorije osobnih podataka koje obrađujemo, način na koji obrađujemo osobne podatke i Vaše korištenje prava kao ispitanika (pravo na prigovor, pravo na pristup).  

Ova Izjava o privatnosti može biti ažurirana s vremena na vrijeme kako bi prikazala promjene u načinu obrade podataka. Nećemo unositi značajne promjene u ovu Izjavu o privatnosti ili smanjivati prava Korisnika zajamčena ovom Izjavom o privatnosti bez prethodne obavijesti o tome.    

Kontrolor podataka

Ova se izjava o privatnosti odnosi na obradu osobnih podataka koju provodi Moontop.


U vezi s obradom osobnih podataka o korisnicima Moontop-a djeluju kao kontrolor. To znači da Moontop određuju svrhe i način obrade osobnih podataka.


Moontop je imenovan odgovornim za obradu svih registriranih zahtjeva i pitanja vezanih uz osobne podatke.

Moontop kontakt podaci

Naziv: Top benefits d.o.o.
OIB: 79427674649
Adresa: Hrvatska, 10 000 Zagreb, Nova cesta 136
E-mail adresa: info@moontop.app

Moontop je imenovao službenika za zaštitu podataka kojega možete dobiti putem gore navedenih podataka za kontakt.

Obrađeni osobni podaci i izvor podataka

Osobni podaci koje obrađujemo podijeljeni su u dvije kategorije podataka: Korisnički podaci i Analitički podaci.

 
Korisnički podaci su osobni podaci prikupljeni direktno od Vas. Podatke prikupljamo na različite načine, uključujući, sklapanjem ugovora o pružanju usluga s poslodavcem ili registracijom u Moontop aplikaciji, korištenjem aplikacije. 

Navedeni osobni podaci potrebni za korištenje Moontop aplikacije, a prikupljeni i obrađeni s naše strane su nužni za valjano ispunjavanje odnosa između Vas i nas kao i za naš legitimni interes u skladu s našim pravnim obvezama.

Nakon sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji, te Vašeg pristanka između Vas i poslodavca za korištenje Moontop aplikacije, poslodavac može pružiti sljedeće podatke: ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa.

Kad se registrirate na Moontop aplikaciju i kreirate korisnički račun, morate nam dostaviti sljedeće podatke: puno ime i prezime, spol, mjesto, adresu stanovanja, adresu rada, telefonski broj, e-mail adresu, a u slučaju plaćanja kreditnom karticom: informacije o Vašem instrumentu plaćanja kao što su broj instrumenta plaćanja, datum isteka instrumenta plaćanja te CVV kod.

Vaše korisničko ili potrošačko iskustvo može biti poboljšano pružanjem sljedećih podataka: fotografija, podaci o lokaciji (ako pristajete na obradu podataka o lokaciji), ostale informacije koje dajete ili prilikom otvaranja korisničkog računa ili kasnije prilikom uređivanja profila korisničkog računa. 

Možemo obrađivati ostale informacije koje nam dobrovoljno pružate: informacije koje pružate prilikom ocjene naših usluga, marketinško uključivanje (opt-in) i odustajanje (opt-out), informacije koje pružate telefonskom, email ili chat komunikacijom s nama, uključujući i možebitne snimke Vaših razgovora s našom službom za korisnike.

Uz prikupljene Korisničke podatke od Vas i Korisničke organizacije, obrađujemo i određene osobne podatke koje nam o Vama pružaju vanjski pružatelji usluga. 

Iako obično ne koristimo Analitičke podatke kako bi Vas identificirali kao pojedinca, ponekad Vas možemo prepoznati putem njih, ili zasebno ili u kombinaciji ili u poveznici s Korisničkim podacima. U tim slučajevima, Analitički podaci se mogu također smatrati osobnim podacima sukladno primjenjivim zakonima i mi ćemo smatrati takve podatke osobnim podacima. 

Možemo automatski prikupljati sljedeće Analitičke podatke, kad posjećujete ili kad ste u interakciji s Moontop aplikacijom: uređaj i identifikacijski broj uređaja, IMEI broj uređaja, država, IP adresa, vrsta i verzija preglednika, operativni sustav, pružatelj Internet usluga, identifikator oglašavanja na Vašem uređaju, identifikator posjetitelja, vrijeme provedeno u Moontop aplikaciji, interakcija s Moontop aplikacijom, informacije o Vašim narudžbama izvršenima putem Moontop aplikacije, URL internet stranice koju ste posjetili prije i poslije posjećivanja Moontop aplikacije i internetske stranice, vrijeme i datum Vašeg posjeta Moontop aplikaciji, rubrike unutar Moontop aplikacije koje ste posjetili, proizvode koje ste pretraživali te benefite koje ste koristili tijekom korištenja Moontop aplikacije.  

Koristimo različite tehnologije kako bi prikupljali i pohranjivali Analitičke podatke i ostale informacije prilikom posjete Moontop aplikacije i internetske stranice od strane Korisnika, uključujući kolačiće i web pratilice. 

     
Kolačići su mali pisani obrasci poslani i spremljeni na Vaš uređaj koji omogućuju identifikaciju posjetitelja Moontop-a i olakšavaju korištenje Moontop aplikacije te stvaraju zbirku prikupljenih podataka o našim posjetiteljima. To nam pomaže poboljšati Moontop korisničko iskustvo i pružati bolje usluge našim Korisnicima. Kolačići neće nauditi Vašem uređaju i dokumentima. Koristimo kolačiće za prilagodbu Moontop aplikacije i informacija koje pružamo u skladu s pojedinačnim interesima naših Korisnika. Određeni kolačići su neophodni za korištenje i osiguravanje nesmetanog iskustva u Moontop aplikaciji te se koriste, npr. za pamćenje Vašeg izbora jezika ili države. Ostali kolačići prikupljaju podatke o tome kako je Moontop aplikacija korištena, npr. koji se sadržaj najčešće posjećuje, u svrhu poboljšanja Moontop aplikacije. Također možemo koristiti kolačiće kako bismo posluživali oglase u Moontop aplikaciji.

Korisnik može odabrati postaviti Internet preglednik tako da se odbijaju kolačići, ili tako da se šalju upozorenja o slanju kolačića. 

Napominjemo kako neki dijelovi Moontop aplikacije i internetske stranice neće pravilno funkcionirati ako je uporaba kolačića onemogućena.     

Web pratilica (web beacon) je tehnologija koja omogućuje identificiranje čitatelja Internet stranica i e-mailova, npr. za utvrđivanje da li je pojedini e-mail pročitan.


Moontop koristi Google analitiku i ostale Internet analitike za usklađivanje Analitičkih podataka i izvještaja o posjetiteljevom korištenju te nam pomaže poboljšati Moontop aplikaciju. Moguće je isključiti Google analitiku.


Moontop koristi pseudonimizirane identifikatore kako bi pratili i predviđali vaše korištenje aplikacije i usluga, te preferencije prilikom korištenja.       

Možete isključiti ove indentifikatore tako da promijenite vaš operativni sustav.

Svrha i valjani razlozi za obradu osobnih podataka

Postoji više svrha obrade Vaših osobnih podataka od strane Moontop-a: Mogu se ostvarivati jedna ili više svrha istovremeno. Kako bi Moontop pružio uslugu i ispunio ugovorne obveze (pravni razlog: ispunjavanje ugovora i legitimni interes).

Moontop obrađuje Vaše osobne podatke kako bi Vam pružio uslugu prema Ugovoru između Moontop-a i tvrtke koja je Vama omogućila i ugovorila Moontop benefite. Ili u neku drugu svrhu potrebnu za izvršenje ugovora između Moontop-a i Vas. Moontop može obrađivati osobne podatke i kada je to potrebno za legitimni interes bitan Moontop-u. 

Koristimo podatke za obradu Vaših narudžbi i korištenje benefita, za komunikaciju s Vama, za upravljanje Vašim plaćanjima i naknadama i za pružanje potrebnih podataka našim ugovornim suradnicima koji Vama pružaju usluge na terenu. Ako kontaktirate podršku za korisnike, koristit ćemo podatke dobivene od Vas da bismo Vam odgovorili na pitanje ili riješili Vaš prigovor.

Vaše podatke možemo prikupljati, koristiti i dijeliti na Vašoj točnoj ili približnoj lokaciji, uključujući geografsku lokaciju Vašeg računala ili mobitela u stvarnom vremenu. Podaci o Vašoj lokaciji koje omogućuju da Vas osobno identificiramo se ne prikupljaju i ne koriste bez Vašeg pristanka. Dozvola za korištenje Vaše lokacije se zahtijeva u Moontop aplikaciji. Opcija praćenja može se isključiti na Vašem uređaju.     

Moontop obrađuje podatke kako bismo omogućili upravljanje i ispunjavanje naših zakonskih obveza. To uključuje podatke obrađene u svrhu usklađivanja s našim knjigovodstvenim obvezama i dostavljanje informacija nadležnim tijelima, primjerice poreznim tijelima.  

Moontop može obrađivati podatke u svrhu rješavanja tužbi, naplate dugova i pravnih postupaka. Također, možemo obrađivati podatke kako bi zaštitili našu uslugu od prijevare i zlouporabe te za zaštitu podataka, sustava i mreže.    

Moontop obrađuje Vaše osobne podatke kako bi Vas kontaktirao u vezi Moontop usluga i kako bi Vas obavijestio o promjenama u vezi istih. Vaši osobni podaci se također koriste u svrhu oglašavanja Moontop-a prema Vama. Opravdani interes kao temelj za obradu jest, primjerice, kada personaliziramo naše ponude i pružamo Vam usluge koje su Vama relevantnije i kada analiziramo informacije o Vašim interesima i povratnim informacijama kako bismo razvili naše usluge. 

Također, možemo obrađivati podatke u Vašem korištenju Moontop aplikacije kako bi poboljšali kvalitetu Moontop usluga npr. analizom trendova u korištenju Moontop usluga. Kako bi osigurali da je naša usluga u skladu s Vašim potrebama, osobni podaci mogu se koristiti za stvari poput istraživanja potrošačkog zadovoljstva. Kada je moguće, to ćemo raditi koristeći samo sabrane podatke, bez mogućnosti identificiranje pojedinca. 

Moontop obrađuje Vaše osobne podatke kako bi ispunili ugovorne obveze prema Vama ili tvrtki koja je za Vas ugovorila Moontop benefite i kako bi se uskladili sa zakonskim obvezama. Nadalje, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bi ispunili naš legitimni interes za vođenjem, održavanjem i razvijanjem našeg poslovanja i za stvaranje i održavanje odnosa s potrošačima. Prilikom odlučivanja o korištenju Vaših podataka na temelju našeg legitimnog interesa, važemo između našeg vlastitog interesa i Vašeg prava na privatnost i npr. omogućujemo Vam jednostavno  isključivanje iz naših marketinških komunikacija i korištenje pseudonima ili podataka pomoću kojih Vas se ne može identificirati, kad je to moguće. 

U nekim dijelovima Moontop aplikacije, od Vas se može tražiti da date privolu za obradu osobnih podataka. U tom slučaju, Vaši podaci se neće obrađivati prije davanja privole, a Vašu privolu možete povući u svako doba.    

Prijenos osobnih podataka u države izvan Europe 

Moontop pohranjuje Vaše osobne podatke prvenstveno unutar Europskog gospodarskog prostora. Međutim, možemo imati pružatelje usluga i poslovanje na više zemljopisnih lokacija. Prema tome, mi i naši pružatelji usluga možemo prenositi Vaše osobne podatke, ili dopustiti pristup njima, u nadležnostima izvan Europskog gospodarskog prostora ili u nadležnosti prema prebivalištu korisnika.

Poduzet ćemo korake kako bi osigurali da osobni podaci Korisnika ostvare prikladnu razinu zaštite u jurisdikcijama u kojima se obrađuju. Pružamo prikladnu zaštitu za prijenos osobnih podataka u države izvan Europskog gospodarskog prostora kroz niz ugovora s našim pružateljima usluga utemeljenima na standardnim ugovornim klauzulama ili putem drugih prikladnih mjera zaštite. Više informacija glede prijenosa osobnih podataka možete dobiti tako da nas kontaktirate na gore navedene adrese.

Primatelji

Moontop dijeli Vaše osobne podatke samo unutar Moontop tvrtke ako i koliko je to razumno potrebno u svrhu ove Izjave o privatnosti.

Ne dijelimo Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Moontop tvrtke, osim u sljedećim primjenjivim situacijama:

  1. za svrhe određene ovom Izjavom o privatnosti i prema ovlaštenim pružateljima usluga – u opsegu u kojemu je trećim stranama (ugovornim suradnicima koji Vam isporučuju uslugu na terenu) potreban pristup Vašim osobnim podacima kako bi mi ili takve treće strane pružile uslugu, tim trećim stranama pružamo Vaše osobne podatke. Nadalje, možemo prenositi Vaše osobne podatke povezanim društvima ili ovlaštenim pružateljima usluge i partnerima koji za nas izvršavaju usluge ili u suradnji s nama (uključujući pohranu podataka, računovodstvene usluge, prodaju i marketing) kako bi obrađivali podatke, kao i pružateljima usluga plaćanja kako bi obrađivali Vaša plaćanja prema nama. Kad treća strana obrađuje podatke u ime Moontop-a, Moontop je poduzeo prikladne ugovorne i organizacijske mjere kako bi osigurao da se Vaši podaci obrađuju isključivo u svrhe naznačene u ovoj Izjavi o privatnosti i u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima te podložno našim uputama i prikladnim obvezama o povjerljivosti i sigurnosnim mjerama. Imajte na umu da ako prenosite osobne podatke izravno trećoj strani, obrada se uobičajeno vrši prema njihovim pravilima i standardima.
  2. za pravne svrhe i pravne postupke – možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Moontop tvrtke ako u dobroj namjeri smatramo da je pristup i korištenje osobnih podataka razumno potrebno za: provođenje primjenjivog zakona, propisa, i/ili sudskog naloga, otkrivanje, sprječavanje ili drugačije otklanjanje prijevare, zločina, sigurnosnih ili tehničkih poteškoća, zaštitu interesa, vlasništva ili sigurnosti Moontop-a, Korisnika ili javnosti, dok god je to u skladu sa zakonom. Kad je moguće, obavijestit ćemo Vas o takvim postupanjima.
  3. za druge legitimne svrhe – ako je Moontop uključen u spajanje, kupovinu ili prodaju imovine, možemo prenijeti Vaše osobne podatke uključenoj trećoj strani. Međutim, nastavit ćemo osiguravati povjerljivost svih osobnih podataka. Obavijestit ćemo sve odgovarajuće Korisnike, u slučaju prenošenja osobnih podataka ili ako podaci podlegnu drugoj izjavi o privatnosti.
  4. s Vašom izričitom privolom – možemo dijeliti Vaše osobne podatke s trećim stranama izvan Moontop tvrtke kad imamo Vašu izričitu privolu da to učinimo. Imate pravo povući privolu u svako doba potpuno besplatno na način da nas kontaktirate.

Vrijeme pohrane

Moontop ne pohranjuje Vaše osobne podatke duže nego što zakon dopušta i nego što je potrebno za svrhe pružanja usluga. Vrijeme pohrane ovisi o vrsti podatka i o svrsi obrade. Maksimalan period može se zbog toga razlikovati s obzirom na način korištenja. Moontop poduzima razumne korake kako bi održavao osobne podatke točnima i izbrisao netočne ili nepotrebne osobne podatke. 

Vaša prava

Pravo pristupa – imate pravo na pristup i na informiranost o Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Pružamo Vam mogućnost da imate uvid u  određene podatke putem Vašeg korisničkog računa na Moontop aplikaciji ili da zahtijevate kopije Vaših osobnih podataka koristeći navedene podatke za kontakt.     

Pravo opoziva privole – u slučaju ako se obrada temelji na privoli danoj od strane Vas, Vi možete opozvati privolu u svako doba. Opoziv privole može dovesti do smanjene mogućnosti korištenja Moontop aplikacije. Opoziv privole ne utječe na pravnu valjanost obrade utemeljene na privoli prije njenog opoziva.


Pravo ispravka – imate pravo na ispravak ili dopunu netočnih ili nepotpunih osobnih podataka koje smo pohranili a koje se tiču Vas, na način da nas kontaktirate. Možete ispraviti ili ažurirati neke Vaše osobne podatke putem Vašeg korisničkog računa u Moontop aplikaciji.

Pravo na brisanje – također, možete nas zatražiti da izbrišemo Vaše osobne podatke iz našeg sustava, primjerice, kada podaci Više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni. Postupit ćemo u skladu s takvim zahtjevom, osim ako imamo valjani razlog da te podatke ne izbrišemo. Molimo Vas da uzmete u obzir da, u slučaju da želite izbrisati takve podatke, nećemo Vam biti u mogućnosti pružiti usluge ili određene značajke tih usluga.

Pravo prigovora – imate pravo prigovora na određenu upotrebu Vaših osobnih podataka ako su ti podaci obrađeni za drugu svrhu od one potrebne za izvršavanje usluga, ili kako bi se uskladili sa zakonskim obvezama. Primjerice, možete uputiti zahtjev da prestanemo obrađivati Vaše osobne podatke za svrhe izravnog marketinga ili tržišnog profiliranja, a koji se temelji na opravdanim razlozima. Ako biste se protivili daljnjoj obradi Vaših osobnih podataka, to može rezultirati smanjenjem mogućnosti upotrebe usluga.

Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s Vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu Vaših podataka. Kada je obrada ograničena, Vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni. To međutim može uzrokovati smanjenu mogućnost upotrebe usluga.

Pravo na prijenos podataka – kada se obrada vrši automatskim načinima obrade na temelju ugovora ili pristanka, imate pravo primiti osobne podatke koje ste nam dostavili u strukturiranom i redovno korištenom obliku i neovisno prenositi takve podatke trećim stranama.

Kako koristiti vlastita prava – gore navedena prava mogu se koristiti slanjem pisma ili elektroničke pošte na navedene adrese, a koji sadrže sljedeće informacije: puno ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona. Možemo zahtijevati i dostavu dodatnih informacija ako je potrebno za potvrdu identiteta Korisnika. Možemo odbiti zahtjeve koji se bezrazložno ponavljaju, koji su pretjerani ili općenito neutemeljeni.

Izravno oglašavanje

Možemo Vam slati informacije, novosti i ponude o Moontop uslugama koje se temelje na odnosu s korisnikom usluge između Vas i Moontop-a. U ostalim slučajevima, nećemo se prema Vama izravno oglašavati bez Vašeg izričitog pristanka. Korisnik ima pravo zabraniti korištenje osobnih podataka u svrhu izravnog oglašavanja, istraživanja tržišta i tržišnog profiliranja za svrhe izravnog oglašavanja, na način da nas kontaktira na naznačene adrese ili isključenjem funkcije na svom uređaju putem kojeg koristite Moontop aplikaciju.

Podnošenje prigovora

U slučaju da Korisnik smatra da naša obrada osobnih podataka nije usklađena s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, prigovor se može podnijeti lokalnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka. 

Zaštita podataka

Koristimo administrativne, organizacijske, tehničke i fizičke mjere zaštite kako bismo zaštitili osobne podatke koje prikupljamo i obrađujemo. Na primjer, neke od mjera uključuju, kad je to prikladno, kriptografsku zaštitu, korištenje pseudonima, vatrozid, sigurnosno zaštićene objekte i sustave s pravima pristupa. Naša kontrola sigurnosti je stvorena da održava prikladnu razinu povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti, otpornosti podataka te mogućnosti ponovne uspostave podataka. Redovno ispitujemo sustave i ostale sadržaje na sigurnosne propuste.  

Ako unatoč sigurnosnim mjerama dođe do kršenja sigurnosti koje izvjesno može imati negativne posljedice na privatnost Korisnika, izvijestit ćemo Korisnike te ostale pogođene strane o kršenju što je prije moguće, kao i odgovarajuće institucije ako je potrebno sukladno primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.

Trajanje i raskid 

Ovi Uvjeti poslovanja su na snazi kao obvezujući ugovor do daljnje obavijesti, sve dok Korisnik koristi Moontop aplikaciju.

Korisnik može prestati koristiti Moontop aplikaciju u svako doba. Moontop može u svako doba trajno ili privremeno prekinuti korištenje Moontop aplikacije, a time trajno ili privremeno prekinuti s pružanjem Moontop usluge. 

na LinkedInu

POVEŽIMO SE